Opetusluvalla voi vuoden vaihteen jälkeen antaa kuljettajatutkintoon tähtäävän perusopetuksen kokonaisuudessaan. Muutos poistaa vaatimuksen opetuslupaopettajan ja -oppilaan yhteisopetuksesta autokoulussa myös muussa opetuslupaopetuksessa.

Autokoulussa annettavaa yhteisopetusta koskevat vaatimukset poistuvat myös ennen lain voimaantuloa myönnetyistä opetusluvista.

Hallituksen esityksestä poiketen eduskunta rajoitti opetuslupien määrää ehdotettua tiukemmin. Jatkossa hakijalle voidaan myöntää kolmen vuoden aikana enintään kolme opetuslupaa muun kuin lähisukulaisen tai huollettavan opettamista varten. Esimerkiksi perheen sisällä annettavaan opetukseen opetuslupien määrää ei ole rajoitettu.

Myös ajo-opetukseen käytettävän ajoneuvon hyväksymisvaatimukset muuttuvat. Muutoskatsastus vaaditaan vain, jos opetuksessa käytettävässä ajoneuvossa on oltava ajohallintalaitteet opettajaa varten. Käytännössä muutoskatsastusvaatimukset poistuvat mopojen ja moottoripyörien osalta myös autokouluopetuksessa.

Säädösmuutokset koskevat B-luokan ajokortin perusvaiheen opetusta. Harjoitteluvaiheen ja syventävän vaiheen opetus tapahtuu edelleen autokoulussa tai opetusluvalla, jos luvan haltijalla olisi ajokorttilain mukainen liikenneopettajalupa.

Hallitus esitti opetuslupaopetusta koskevan ajokorttilain muutoksen vahvistamista 12. joulukuuta 2013. Lain on tarkoitus tulla voimaan 1. tammikuuta 2014.

Muutoksen johdosta kehitetään opetuslupaopettajan koetta huomioimaan entistä paremmin opetuksen ja liikenneturvallisuuden vaatimukset. Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi vastaa kokeen sisällöstä ja kehittämisestä. Trafin verkkopalvelusta löytyy myös opetusta tukevaa aineistoa.