Euroopan Unionin, EU:n katsastuslainsäädännön uusimisesta on sovittu Brysselissä. Suomalaisia eniten askarruttanut kysymys oli uhkaava moottoripyörien katsastuspakko, Verkkouutiset kertoo.

Periaatteessa parlamentin, neuvoston ja komission nevuotteluissa on päädytty kompromissiin, joka edellyttää pyörien katsastamista alkuvuodesta 2022 alkaen.

Jos jäsenvaltion onnettomuustilastot vakuuttavat EU:n komission, jäsenvaltio voi poiketa tästä vaatimuksesta.

Petri Sarvamaan (kok) mukaan Suomessa on tilastojen mukaan teknisen vian vuoksi kuollut viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana kaksi motoristia, joten hänen mukaansa tätä tialstoa ei voi enää katsastuspakolla parantaa. Sarvamaa kuului parlamentin neuvottelutiimiin.

Hänen mukaansa tulos on voitto suomalaisille moottoripyöräilijöille. Suomessa myös pidetään valmiiksi paremmin huolta moottoripyörien teknisestä kunnosta kuin keskimäärin EU:ssa tehdään.

Komissiosta on myös annettu viesti, ettei Suomen kaltaisessa maassa tarvita moottoripyörien katsastuspakkoa, sillä tilastot kertovat erinomaista kieltä.

Komissiota velvoittavat nyt neuvotteluissa saavutetut tulokset, joiden mukaan komissio tutkii jäsenvaltioiden onnettomuustilastot selvittääkseen katsastuksella saatavat turvallisuushyödyt.

Katsastusvaatimus koskee EU:ssa vain ABS-jarruilla varustettuja moottoripyöriä, jotka rekisteröidään vuoden 2016 jälkeen. Laki säädetään lisäksi direktiivinä eikä jäsenvaltioita sitovana asetuksena, kuten vielä keväällä edellytettiin.