Dainesen ja Alpine Starsin välisessä riidassa on kyse nimenomaan airbag-teknologiaan liittyvien komponenttien patenttioikeuksien loukkaamisesta.

Dainese on patentoinut ajoasuihin soveltuvaa airbag-teknologiaa niinkin aikaisin kuin jo vuonna 1995. Vuonna 2000 yritys aloitti D-Air-järjestelmän aktiivisen testaamisen auto-, lumikelkka-, hiihto- ja moottoriurheilukilpailuissa. Äskettäin teknologian sisältävät D-Airpuvut tuotiin myös kuluttajien saataville.

Alpinestars puolestaan esitteli oman Tech-Air Street Air Bag -järjestelmänsä kuluttajille vuoden 2014 alkupuolella. He ovat kehittäneet teknologiaa vuodesta 2001 alkaen.

Erona järjestelmissä on se, että Alpinestarsin Tech-Air -puvut toimivat täysin itsenäisesti luottaen asujen omiin sensoreihin törmäystilanteessa, kun taas Dainesen D-Air-järjestelmä edellyttää, että moottoripyörässä on oma sensorijärjestelmä, joka kommunikoi puvun kanssa. Tämä ero ei kuitenkaan ole syynä patenttioikeudenkänytiin.

Dainesen syytökset

Dainese julkisti oman näkemyksensä asiasta 22.12.2015. He nostivat kaksi kannetta Alpinestarsia vastaan saksalaisessa tuomioistuimessa väittäen, että Alpinestarsin Tech-Air-järjestelmä loukkaa kahta Dainesen eurooppalaista patenttia, erityisesti airbagin rakenteeseen liittyvää sekä sitä fysikaalista materiaalista osaa, joka ohjaa tai kontrolloi kaasujärjestelmän laajentumista. Lisäksi Dainese on nostanut toisenkin oikeusjutun estääkseen Tech-Air-järjestelmän kaupallistamisen ja myymisen Saksassa.

Alpinestars on yksikantaan todennut, ettei se aio keskeyttää Tech-Air-järjestelmän mukaisten pukujensa myyntiä. Asiaa on puitu kansainvälisessä mp-lehdistössä, mutta asuvalmistajat eivät ole kommentoineet median suuntaan kuin tiedotteidensa välityksellä.

Päivänselvää on, että jollain aikavälillä moottoripyöräilijöille tarkoitettujen airbagien ja niitä sisältävien asujen valmistajia on useampia. Siihen mennessä ja oheisen kiistan selviämistä odotellessa voimme olla tyytyväisiä siihen, että tällainen turvateknologia on jo saatavilla.

Alpinestarsin lehdistötiedote

Esitämme tässä vain tiedotteen keskeiset kohdat. Tiedote on päivätty 24.12.2015, Torrancessa Kaliforniassa.

Alpinestarsia vastaan on nostettu oikeusjuttu Dainesen patentin loukkauksesta tietyn Dainesen airbag-järjestelmän osan kopioimisesta Tech-Air Street-järjestelmässä käytettäväksi.

Oikeusjuttu koskee ainoastaan yhtä fyysistä osaa, joka valvoo airbagin täyttymistä kaasulla, eikä Alpinestarin järjestelmän mitään muuta osaa oli sitten kyse ohjausalgoritmista tai sen tiedon rekisteröitymisestä milloin airbagin pitäisi täyttyä.

Sen sijaan Dainese väittää, että airbagin fyysinen rakenne loukkaa Dainesen patenttia. Saksassa Dainese teki suoran vaatimuksen tietyille jälleenmyyjille, että nämä eivät ottaisi myyntiin enää Alpinestarsin Tech-Air Street -asuja, kuitenkaan mitään oikeudellista toimenpidettä ei ole toteutettu Alpinestarsia vastaan eikä Alpinestars ole vetänyt tuotteitaan Saksan markkinoilta.

Kaikki Dainesen tekemät vaatimukset Alpinestarsia tai sen jälleenmyyjiä kohtaan kiistetään, ja Alpinestars ryhtyy tarvittaviin oikeudellisiin toimiin varmistaakseen, että mitkään sellaiset syytökset eivät estä Tech-Air Street -järjestelmän jakelua ja myyntiä.

Ottaen huomioon, että Alpinestarsin oma tutkimus ja kehitystyö on hoidettu talon sisällä Advanced Technology Departmentissä vuodesta 2001 lähtien, Alpinestars kiistää kaikki syytökset. Tech-Air Street -järjestelmä perustuu Alpinestarsin teknologiseen luomukseen ja se fyysinen airbag, mitä järjestelmässä käytetään on tunnettua autoteollisuuden käyttämää airbag-teknologiaa, eikä riko kolmansien osapuolien patenttioikeuksia.

Dainesen lehdistötiedote

Myös lyhennettynä, päivätty 29.12.2105 Vicenzassa Italiassa.

Alpinestarsin väitteen mukaan: "Saksassa Dainese teki suoran vaatimuksen tietyille jälleenmyyjille, että nämä eivät ottaisi myyntiin enää Alpinestarsin Tech-Air Street -asuja, kuitenkaan mitään oikeudellista toimenpidettä ei ole toteutettu Alpinestarsia vastaan eikä Alpinestars ole vetänyt tuotteitaan Saksan markkinoilta."

Todellisuudessa lokakuussa 2015 Münchenin tuomioistuin antoi kaksi alustavaa kieltoa saksalaiselle Alpinestarsin jälleenmyyjälle, vahvistaen, että Alpinestarsin Tech-Air-järjestelmä loukkaa kahta Dainesen patenttia Euroopassa.

Dainese on myös äskettäin nostanut saksalaisessa tuomioistuimessa lisäoikeusjutun Alpinestarsia vastaan etsien lisää Dainesen patenttien loukauksia sekä Tech-Air-järjestelmän kaupallistamisen pysäyttämiseksi Saksassa.

Lisäksi Dainese haluaa selventää seuraavaa:

Dainese ei ole vastaanottanut Alpinestarsilta pyyntöä lopettaa oikeusjuttua.

Dainese on nostanut Alpinestarsia vastaan oikeusjutun italialaisessa oikeusistuimessa, etsien lisää Dainesen patenttien loukkauksia sekä Tech-Air-järjestelmän kaupallistamisen väitöntä pysäyttämistä Italiassa.

Dainesen patentit on hyväksytty Euroopan patenttivirastossa pitkällisen verifiointiprosessin jälkeen, ja ovat siten täysin rekisteröityjä ja valideja.

Koko patenttitiedotteet löydät mm. Rideapartin sivuilta.