SMC pyysi tutkimusta, koska ero miesten ja naisten välillä oli niin selvä. Vuonna 2013 hallitus pyysi Ruotsin kansallista tie- ja liikennetutkimusinstituuttia VTI:tä tekemään selvityksen asiasta. Raportissa todetaan, että naisten suurempi reputusten määrä johtui ajokokeessa hitailla nopeudella tehtävistä käsittelykokeista. Nämä kokeet ovat vaikeampia pienikokoisille henkilöille. Koska naiset yleensä ottaen ovat lyhyempiä kuin miehet, tästä on haittaa naisille. Raportista selvisi myös, että naiset ovat korttia suorittaessaan vanhempia. Korkeampi ikä on negatiivinen tekijä, kun yritetään päästä läpi ajokokeesta Ruotsissa.

Nopeat vaikutukset

Tutkimus valmistui 2014. Seuraukset olivat moninaiset. Viranomaiset ovat tehneet useita muutoksia ajokokeeseen tehdäkseen siitä tasa-arvoisemman. Poistaneet esimerkiksi toisen ajotaitokokeen, fokusoineet ajokoetta liikenteessä suoritettavaan jaksoon, kouluttaneet molempien sukupuolten edustajia ottamaan kokeita vastaan sekä keskustelleet ajokokeeseen osallistuvien tasa-arvoisesta kohtelusta. Tämä on johtanut myös matalampien moottoripyörien hankintaan useissa autokouluissa.

Työ alkoi 2015, ja jo nyt on nähtävissä, että miesten ja naisten välinen ero ajokorttikokeiden läpipääsyssä on pienentynyt.

Paino-ongelma?

Ajokorttikokeiden tuloksissa on maakohtaisia eroja monissa Euroopan maissa kuten Hollannissa, Iso-Britanniassa ja Norjassa. Käsittelykoe on se, missä naiset näyttävät epäonnistuvan miehiä useammin. Ero kasvaa, kun korttitaso nousee esimerkiksi A1:stä A:han. Uudet korttisäännöt vuoden 2019 alusta kertovat, että A-kortti pitää suorittaa vähintään 180 kg painavalla pyörällä, jossa on minimissään 50 kW tehoa ja 600 cm3 moottoritilavuus.

Network for Women in Transport politics eli palkinnon antaja halusi tuoda esille sen, että ajokokeen normit oli tehty miesten kehoille sopiviksi. Sama koskee myös testinukkeja, joita käytetään kolaritutkimuksissa. Marian työn merkitys on ollut siinä, että eroavuudet tuodaan esille, jolloin ongelmat voidaan korjata.  

– Naiset aloittavat moottoripyörällä ajamisen vanhemmalla iällä miehiin verrattuna, ikä puolestaan nähdään myönteisenä tekijänä tieturvallisuuden kannalta. Naiset ovat yleensä ottaen turvallisempia liikenteessä. Naiset käyttävät myös paljon enemmän aikaa ja rahaa ajoharjoitteluun ennenkuin menevät ajokokeeseen. Että tämä johtaa naisten epäonnistumiseen ajokokeessa useammin kuin miesten, on vaikea ymmärtää. Olen hyvin onnellinen niistä muutoksista, mitä on tehty Ruotsissa tavoitteena vähentää miesten ja naisten välistä eroa. Toivottavasti tämä tuo mukanaan lisää naismotoristeja, toteaa Maria Nordqvist.

Hänen palkintonsa oli kunnian lisäksi diplomi ja 1000 euron sekki. Lisätietoja FEMA:n sivuilta.