Suomen Moottoriliitto, SRRA ry ja Botniaringin ratayhtiö neuvottelevat yhteistyössä muutostoimenpiteistä, joilla uusi rataosuus saadaan turvallisemmaksi. SRRA tiedottaa muutostöiden etenemisestä ja kilpailujen järjestämistä koskevan kiellon mahdollisesta päättymisestä.

Asiasta kertoivat ensin Bike-lehti ja Road Racing -kuljettajien Facebook-sivut