Tuntuu siltä, että itsenäisesti, autonomisesti ohjautuvat autot ovat mantra, joka mahdollistaa kaiken. Myös moottoripyörät voidaan rakentaa autonomisesti ohjautuviksi, mutta sivutaan sitä aihetta myöhemmin.

Autoilijoiden sokeus

Tällä hetkellä liikenteessä on kaksi erityistä vaaraa, jotka itsenäisesti liikkuvat, älykkäät ja verkottuneet autot voisivat helposti poistaa. Toinen niistä on matkapuhelimesta tai muusta mielenkiintoa hajoittavasta tekijästä johtuva tien tapahtumien heikko seuraaminen. Autoilija ei ikäänkuin olekaan ajoneuvonsa kuljettaja, vaan muistuttaa enemmän satunnaista kyydissäolijaa.

Yhdysvalloissa arvioidaan joka kymmenennen autolla sattuvista liikenneonnettomuuksista johtuvan siitä, että kuljettajan huomio on ollut keskittyneempi matkapuhelimen käyttöön - tekstaamiseen tai puhumiseen - kuin liikenteen seuraamiseen. 

Toinen ongelma moottoripyöräilijälle on autoilija, joka kääntyy vasemmalle suhteessa vastaantulevaan motoristiin. Riippumatta siitä, onko autoilija keskittynyt tien tapahtumien seuraamiseen vai ei, vaikuttaa siltä, että moottoripyörää on kyseisessä tilanteessa miltei mahdoton huomata. Autoilijat eivät joko näe moottoripyörää lainkaan tai sitten arvioivat väärin sen lähestymisnopeuden.

Tietotekniikka tuo turvallisuutta

Itsenäisesti ohjautuvat autot osaisivat väistämättä kiitos tutkaverkkojensa ottaa huomioon kaikista mahdollisista suunnista tulevat autot, polkupyörät, mopot, jalankulkijat sekä myös moottoripyörät.

Ratkaisu olisi siis se, että autojen suurin ongelma, kuljettaja olisikin muutettu pysyvästi auton ohjaajasta matkustajaksi itsenäisesti ohjautuvien autojen myötä. Tekniikkaan voisimme luottaa aivan eri tavalla kuin nykyhetkellä autoilijoihin.

Lisäksi kulkuneuvot verkottuvat aikaa myöten. Se tarkoittaa sitä, että jokaisella tiellä liikkuvalla ajoneuvolla voi olla tieto kaikkien muiden moottoroitujen ajoneuvojen sijainnista vaikkapa viiden kilometrin säteellä kullakin hetkellä, lyhyempikin etäisyys riittää varoittamaan mahdollisista kohtitulijoista tai tarvittavaan reagointiin ongelman väistämiseksi.

Edelläkerrotut seikat saattaisivat vähentää moottoripyöräonnettomuuksia jopa neljänneksellä, ehkä enemmänkin.

Myöskään kuljettajan humalatila ei pystyisi vaikuttamaan autonomisesti ohjautuvan auton toimintaan millään tavalla.

Moottoripyörän onnettomuusriski on esimerkiksi Yhdysvalloissa noin 17 % suurempi kuin auton. Vaikka moottoripyörillä ajetaankin siellä vain alle prosentti kaikista ajokilometreistä, moottoripyöräilijöitten osuus kuolemaan johtaneista onnettomuuksista on peräti 14 %.

BMW:n Visio 100 - moottoripyörä 30 vuoden kuluttua. Moottori laajenee vain ajossa ja on päästeetön.

BMW:n Visio 100 - moottoripyörä 30 vuoden kuluttua. Moottori laajenee vain ajossa ja on päästeetön.

Lisää motoristeja?

Onnettomuustodennäköisyyksien pieneneminen saattaisi johtaa jopa siihen, että moottoripyöräilyä harrastavien määrä kasvaisi, kun ei enää tarvitsisi olla huolissaan tien päällä liikkuvista autoista.

Myös autolla-ajamisen kokemuksen muuttuminen - pelkkä kyytiläisenä oleminen - saattaisi houkutella lisää väkeä korvaamaan moottoripyörällä sitä ajamisen riemua, mitä autolla ei (muutenkaan?) voi saada. Autolla kulkeminen olisi pelkkää paikasta määränpäähän liikkumista, kun moottoripyörällä ajo taas olisi matkassaoloa, ja määränpään saavuttaminen on vähemmän tärkeää.

Milloin sitten on odotettavissa, että tien päälle ilmestyy vakavammissa määrin itsestäänohjautuvia autoja?

General Motorsin edustaja uskoo, että itsestäänajavien autojen aikakausi on niinkin lähellä, että jo vuonna 2020 uudet autot olisivat enimmäkseen vastuussa ajamisesta, ja vuonna 2025 ne olisivat jo täysin vastuussa. Teslan pääjohtaja Elon Muskin ennuste on saman suuntainen: hän uskoo, että puolet kaikista vuosina 2022 ja 2023 valmistettavista autoista on täysin autonomisia.

Siirtymäkausi saattaakin olla moottoripyöräilijän näkökulmasta se mielenkiintoisin ja haastavin: mistä tiedät, ohjaako vastaantulevaa autoa tuo tyyppi, joka selvästi tekstailee tai lukee matkapuhelinta, vai ajaako auto itsestään? Toivottavasti siihen löydetään jokin sellainen visuaalinen ratkaisu, joka paljastaa asian välittömästi.

Autonomisesti ohjautuvat moottoripyörät

Yamaha kehittää robottikuljettajakonseptia, jonka tavoitteena on ensi hätään pystyä haastamaan radalla merkin kisatiimin kuljettaja. Siitä on vielä pitkä matka autonomiseen ajamiseen liikenteen seassa. Yamaha ennakoikin, että autonomisesti ajavia moottoripyöriä nähdään liikenteessä ehkä aikaisintaan kymmenen vuotta myöhemmin kuin autoja.

Autonomisen moottoripyörän konsepti on ajatuksen tasolla jo kehitetty, kerroimme siitä muutama päivä sitten. Cyclotron-nimisen konseptimoottoripyörän idea on sellainen, että siinä ollaan kyydissä "neljän seinän" sisällä aivan kuten autonomisesti ohjautuvassa autossa, ja kyytiläiset istuvat vastakkain.

Autonominen auto samoin kuin moottoripyörä voi taivaltaa täysin itsenäisesti ilman kyytiläistä, joten myös omistamisen merkitys voi muuttua tässä yhteydessä. Sitä voidaan käyttää kuin taksia tai taksimoottoripyörää.

Cyclotronen tyyppinen ratkaisu olisi äärimmäisen turvallinen kaikkine samanlaisine turvajärjestelmineen sekä neljine seinineen kuten autossakin. BMW:n uusi konsepti, joka esittelee moottoripyörää 30 vuoden kuluttua, olisi puolestaan kaatumaton. Ajatus on kopioitu siihen suoraan kehitystyön alla olevasta Lit Motorsin C1-moottoripyörästä, joka pysyy pystyssä gyroskooppihyrrien avulla, vaikka siihen törmättäisiin. C1:stä ohjataan kallistelemalla kuten tavallista moottoripyörääkin, mutta kallistelu tapahtuu gyroskooppihyrriä ohjaamalla.

Lit Motors C-1

Lit Motors C-1

Mitä moottoripyöräilijä haluaisi?

Jokainen moottoripyöräiljä varmaankin haluaisi autonomisesti ajavat autot liikenteeseen mahdollisimman pian, koska se olisi merkittävä liikenneturvallisuuden parannus ja vähentäisi autojen aiheuttamaa stressiä liikenteessä melkoisesti.

Toinen fakta on se, että Suomessakin yksittäismoottoripyöräonnettomuuksien osuus on valtava. Niihin kuuluvat mm. ylinopeus, temppuilu liikenteessä, tilanteeseen sopimaton nopeus, hirvikolarit jne. Jatkoksi vielä moottoripyöräilijän alkoholinkäytön aiheuttamat onnettomuudet.

Autonomisesti kulkeva moottoripyörä poistaisi tällaisetkin ongelmat liikenteessä, mutta haluammeko muuttua kuljettajista kyytiläisiksi myös moottoripyörissä? Kehityksen suuntaa tuskin pystyy kääntämään taaksepäin tässäkään kohtaa, ja onneksi aikaa on vielä todennäköisesti vuosikymmeniä siihen, kun myynnissä on ainoastaan autonomisesti ohjautuvia tieliikenteeseen tarkoitettuja moottoripyöriä.

Mutta jokainen varmasti joutuu miettimään osaltaan sitä, mitä katoaa moottoripyöräilystä, jos kuljettajasta tuleekin kyytiläinen, ja moottoripyörästä pelkästään väline, jota käytetään paikasta kohteeseen siirtymiseen.

Tässä tapauksessa kompromissi, jossa pyörä näyttää edelleen pyörältä, vaikka siinä olisikin sähköinen pilotti, olisi ehkä paikallaan. Vielä parempi olisi mahdollisuus kytkeä automaattinen kuljettaja pois päältä ja ajaa itse silloin, kun siltä tuntuu.

Lähteenä artikkelissa on käytetty mm. Motorcyclecruiseria, Bloombergiä ja Detroit Newsiä.

Lisää aiheesta:

Tämän itsestään ajavan moottoripyörän kyydissä matkustajat voivat rauhassa tutustua toisiinsa

BMW:n visio ei petä: tulevaisuuden moottoripyörä pysyy pystyssä itsestään

Apple ostamassa tulevaisuuden moottoripyörää kehittävän Lit Motorsin osaksi autonvalmistushankettaan

Autovalmistaja räväyttää: itsestäänohjautuva tuoli poistaa ison sosiaalisen ongelman

Kuljettajaton moottoripyörä on kohta arkipäivää?