SMOTO perustaa näkemyksensä laatimaansa vaikutusarvioselvitykseen sekä syyskuussa toteuttamaansa Motoristitutkimukseen, jolla selvitettiin suomalaisten moottoripyöräilijöiden suhtautumista aiottuun veroon.

Moottoripyörille aiotun ajonevoveron toteutuva kertymä jää moottoripyöräilijöiden veroreaktioiden jälkeen noin 10 milj. euroon tavoitellun 30 milj. euron sijaan.

Veron arvioitu vaikutus MP-alan elinkeinoihin voi olla jopa -100 miljoonaa euroa ja matkailuun noin -20 - -30 milj. euroa sekä polttoainemyyntiin noin -5 milj. euroa. Yhteensä se merkitsee sitä, että moottoripyöräilyyn liittyvä kotimainen kulutus pienenee noin 130 miljoonaa euroa.

Valtio menettää 22 miljoonaa verotuloina

Valtio voi menettää tästä johtuen arvonlisävero- sekä auto- ja polttoaineverotuloja yhteensä noin 32 milj €. Jos mp-ajoneuvoveron kertymä on noin 10 miljoonaa euroa, valtiolle arvioidaan koituvan noin 22 miljoonan euron verotappio mp-ajoneuvoveron toteuttamisen johdosta

Lisäksi valtion tuloja supistavat jopa usean sadan työpaikan menetys moottoripyöräilyyn liittyviltä aloilta sekä vakuutusmaksuverotulon pieneneminen. Mp-ajoneuvoveron vaikutukset tuntuvat suoraan muillakin aloilla, esimerkiksi autokoulualalla mp-koulutusmyynnin vähenemisenä.

Vastaajista 79 % vähentäisi moottoripyöräilyyn, 78 % mp-matkailuun ja 65 % polttoaineisiin käyttämiensä varojen määrää.

Veron myötä liikennekäytössä oleva mp-kanta supistuisi huomattavasti. Lisäksi uusien moottoripyörien myynti vähentyisi edelleen. Myynnin lasku alalla on ollut jatkuvaa vuodesta 2007 lähtien, ja nykyään liikutaan jo hälyttävän alhaisissa myyntilukemissa.

SMOTO vaatii, että veron käyttöönottoa arvioidaan uudestaan ja valmistelusta luovutaan. SMOTO jätti arvionsa 17.10. mm. eduskunnan liikennevaliokunnan sekä valtiovarainministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön edustajille.