Yhdysvalloissa liikenneministeriön hankkeen nimi on "Road to Zero" ja sen tavoitteena on päästää nollaan tieliikenteessä kuolleeseen 30 vuodessa. Mallia on haettu Ruotsin "Vision Zero" -ohjelmasta. Ruotsin vision mukaan ihmisten turvallisuus on korkein prioriteetti ennemmin kuin ajoneuvojen liikkuvuus.

USA:n liiikenneministeriö, Department of Transportation eli DOT, jätti kuitenkin visiostaan moottoripyöräilijät pois, vaikka se ottikin sinne mukaan pyöräilijät ja jalankulkijat.

Vastineeksi tästä AMA eli American Motorcyclist Association lähetti kirjeen National Highway Traffic Safety Administrationille (NHTSA) eli sikäläiselle tieliikenneviranomaiselle vaatien moottoripyöräilijöiden ottamista mukaan niihin komiteoihin, joita asian tiimoilta muodostetaan. Tällä hetkellä koalitioon kuuluvat NHTSA, Liittovaltion moottoriteiden ja valtateiden hallinnasta vastaava viranomainen, Kuljetusvirasto sekä kansallinen turvallisuusneuvosto NSC.

Koalition fokus on edistää strategioita kuten turvavyön käytön lisäämistä, tärinäraitojen rakentamista, parantaa kuorma-autojen turvallisuutta, ottaa käyttöön liikennekäyttäytymisen parantamiseen tähtääviä kampanjoita sekä selvittää myös tiedon keruuseen perustuvia toimenpiteitä.

Se johtaa aikanaan kokemuksiin ja systemaattiseen lähestymistapaan pohjautuvaan visioon miten saavuttaa nollataso liikennekuolemien osalta.

Suuri osa pitkän tähtäimen suunnittelua Yhdysvalloissa tiellä nollakuolemiiin on autonomisesti tai semiautonomisesti ajavien kulkuneuvojen tulo mukaan liikenteeseen. Näillä kun on potentiaalia eliminoida ne virheet, jotka johtuvat inhimillisestä päätöksenteosta, mukaan lukien juopuneena ajaminen, ylinopeus ja levoton ajaminen tai vaikkapa ajamista haittaavien toimien, kuten kännykänkäytön puuttuminen. 

DOT on varannut tämän työn käynnistämiseen miljoona dollaria vuosittain seuraavan kolmen vuoden ajalle, kertoo Roadrunner.

Ruotsin malli

Ruotsin "Vision Zero" -ohjelma on alunperin jo vuodelta 1997, ja se päivitettiin vuonna 2012 Vision Zero 2:ksi. Jo ensimmäisessä versiossa määritettiin, että  liikennesuunnittelussa “ihmisen kyvyn kestää ulkopuolisia iskuja liikenneonnettomuuksissa tulee olla suunnittelunormi kaikissa liikennejärjestelmän osissa”. Vision lähtökohta on eettinen: sen mukaan ei ole hyväksyttävää, että ihmisiä kuolee liikenneonnettomuuksissa.

Vaikka ymmärretään, että liikenneonnettomuuksia voi tapahtua, niiden ei saisi johtaa vakaviin loukkaantumisiin saati sitten kuolemaan. Ruotsin tavoite nollakuolemiin on asetettu vuoteen 2020.

Ruotsin vuoden 2012 visiossa määriteltiin uusia tavoitteita erityisesti heikompien tienkäyttäjäryhmien turvallisuuden parantamiseksi. Motoristit ja kyydissäolijat luettiin nyt ensimmäistä kertaa niin kutsutuiksi heikommiksi tienkäyttäjäryhmiksi jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden ohella, kun uusia tien- ja kadunsuunnittelun standardeja hyväksyttiin vuonna 2012.

Käytännön tasolla toteutus on ollut heikompaa, minkä vuoksi SMC eli Sveriges Motorcycklister, ruotsalaisten moottoripyöräilijöiden kattojärjestö ja edunvalvoja laati oman Vision 2.0:nsa.

SMC näkee tieliikennejärjestelmässä neljä osaa, joiden tulee toimia yhdessä motoristien liikenneturvallisuuden parantamiseksi ja tavoitteiden saavuttamiseksi. Moottoripyöräilyn Visio 2.0 perustuu näihin neljään osaan sekä tietoon, miten onnettomuuksia voidaan välttää ja miten loukkaantumisriskiä voidaan minimoida. Visio kohdistuu moottoripyörien kuljettajiin ja kyydissäolijoihin.

Nämä neljä mainittua osaa ovat: motoristit itse, muut tienkäyttäjät, tieympäristö ja moottoripyörä. Olennaista on, että tavoitteisiin päästään yhteistyössä hallituksen, liikennesuunnittelijoiden, tutkijoiden ja muiden asiaan vaikuttavien tahojen kanssa.

Lisää aiheesta AMA:n sivuilla

Lue myös tämä: Ruotsissa motoristitkin pyrkivät nollakuolleisuuteen onnettomuuksissa