Alla SMOTOn sivustolla oleva juttu sellaisenaan:

"SMOTO on työskennellyt syksystä alkaen kiivaasti moottoripyörien vuosiveron torppaamiseksi. Olemme toimittaneet ministereille, kansanedustajille ja virkamiehille tietoa siitä, että vero on valtiontaloudellisesti, elinkeinopoliittisesti ja moottoripyöräilyn tulevaisuuden kannalta erityisen haitallinen keksintö. Mikään argumentti ei puolla veron käyttöönottoa. Olemme korostaneet, että jos vero on kestävien perustelujen puutteesta huolimatta pakko ottaa käyttöön, tulee sen olla malliltaan tasavertainen henkilöautojen ajoneuvoveron kanssa. Valmisteltu kiinteä vuosivero, joka maksetaan mp:n käytön määrästä, iästä, koosta ja polttoaineenkulutuksesta riippumatta on räikeän epäoikeudenmukainen ja auttamattoman vanhanaikainen veron malli. Edelleen olemme esittäneet, että mikäli moottoripyöräilijöiltä halutaan saada valtiontalouden tilkkeeksi aitoa lisätuloa, tulee alan kaupankäyntiä vauhdittaa jo monta kertaa laiminlyödyllä moottoripyörien autoveron alennuksella. Muutoin Suomen hallitus ampuu motoristeja, alan elinkeinoja ja valtiontaloutta nilkkaan.

Olemme pyrkineet vaikuttamaan lainvalmisteluun ennen eduskuntakäsittelyä tapaamalla kansanedustajia ja keskeisiä ministereitä valtiosihteereineen. Tiedämme muiden mp-yhdistysten sekä mp-alan yrittäjien toimineen samoin. Yksikään verolain valmistelussa ja käsittelyssä vastuullinen parlamentin edustaja ei ole jäänyt paitsi oleellista tietoa ehdotetun veron heikkouksista. Useat hallituspuolueiden poliitikot ovatkin julkisesti todenneet, että veron käyttöönottoa tulisi harkita uudestaan. Kiitämme näitä rohkeita henkilöitä. Järjen äänestä huolimatta moottoripyörien vuosiveron valmistelua on jatkettu.

Moottoripyörien vuosiveron vastustaminen on antanut parlamentaarisesta päätöksenteosta hyvin ristiriitaisen kuvan. Rivikansalainen haluaa luottaa järkevään päätöksentekoon, mutta ainakin tässä tapauksessa asianlaita on ollut täysin toinen. Moottoripyörien vuosivero on noussut likipitäen hallitusohjelman ainoaksi kohdaksi, josta ei voida joustaa, vaikka arviot siitä huutavat vääryyttä. Hallituspuolueiden edustajiston enemmistö pitää verosta kiinni kuin viimeisenä oljenkortenaan samalla kun hallitusohjelmaa mukautetaan muilta osin yhteiskuntapoliittisiin reaaliteetteihin.

Olemme kohdanneet argumentteja, joissa on kyseenalaistettu motoristien halu kantaa kortensa yhteiseen kekoon esimerkiksi eläkeläisten hyväksi, ja samaan hengenvetoon on kysytty mistä motoristit ehdottavat kerättävän lisää verotuloja. Tähän vastaamme, että motoristit ovat pyrkineet nimenomaan estämään valtiontaloudelle lopulta haitallisen veron käyttöönoton ja siten olemme puolustaneet hyvinvointivaltion horjuvia rakenteita. Kun taas esitämme verotuottoja kartuttavana ratkaisuna autoveron alennusta, kysyjät eivät kuuntele meitä.

Suomen Motoristit ry keskittyy nyt laatimaan lausuntoaan joulun yli. Vaadimme edelleen veron järkevyyden arviointia ja veron haitallisten taloudellisten vaikutusten huomioon ottamista. Hallituksen verolakiesitys tulee hylätä. Mikäli uusi vero on pakko kaikesta huolimatta ottaa käyttöön, tulee sen olla tasoltaan ja ominaisuuksiltaan oikeudenmukainen. Veron haittavaikutuksia tulee lieventää veron kohteeksi määritettävän moottoripyöräkannan rajauksilla sekä moottoripyörien autoveron alennuksella.

SMOTO muistuttaakin, että nyt on jokaisella motoristilla mahdollisuus vaikuttaa: ota yhteyttä poliitikkotuttuusi, ja kerro hänelle, miten asia veron osalta oikeasti on!"

Motouutiset hoitaa Suomen Motoristit ry:n ulkoista tiedotusta. SMOTOn sivustolla olevaan juttuun ja lisämateriaaliin pääset tästä.