Kyseessä on Euroopan liikennepoliisiverkoston (TISPOL) koordinoima valvontaoperaatio, johon osallistuu yli 20 Euroopan maata ja se toteutetaan nyt kolmannen kerran.

Tehovalvontaa ovat mukana toteuttamassa sekä poliisit että automaattivalvonta, ja se kohdennetaan Poliisihallituksen tiedotteen mukaan kaikkein riskialteimmalle tiestölle.

Euroopan liikenneturvallisuusneuvoston (ETSC) mukaan operaation takana on se tosiasia, että sopimaton nopeus on eniten liikennekuolemia aiheuttava tekijä Euroopan tieverkolla. EU-komission mukaan nopeus on vaikuttavana tekijänä noin 30 prosentissa kuolonkolareista.

Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien raportin (OTI-vuosiraportti 2015) mukaan ajonopeuteen (muun muassa ylinopeus, liian suuri nopeus olosuhteisiin, taitoon ja ajoneuvoon nähden) liittyviä riskitekijöitä oli mukana 31 prosentissa kuolemaan johtaneista moottoriajoneuvo-onnettomuuksista.

Valvonnan tavoitteena on panna kuljettajat pohtimaan omaa ajokäyttäytymistään.

- Tavoitteenamme on, että valvonnalla ja siitä tiedottamisella on liikenneonnettomuuksia ennalta estävää vaikutusta. Tärkeää on, että kuljettajat tarkastelisivat omaa ajokäyttäytymistään ja myös nopeusrajoitusten noudattamisen merkitystä omalle ja muiden tienkäyttäjien turvalliselle liikkumiselle, poliisitarkastaja Timo Ajaste Poliisihallituksesta sanoo.