Viime vuonna moottoripyöräilijöiden kuolinonnettomuuksien määrä Yhdysvalloissa kasvoi peräti 15 % koko maassa. Syyksi on mainittu mm. lyhyt talvi, halvemmat polttoaineiden hinnat sekä talouden parempi tila, jotka kaikki lisäävät moottoripyöräilyä. Määrä on joka tapauksessa tilastollisesti merkittävä Yhdysvalloissa. Suomessa vuotuinen heittely voi olla prosentuaalisesti jopa suurempi, koska moottoripyöräilijöiden kuolinonnettomuuksien määrä on suhteellisen pieni, vain noin 20 vuositasolla.

Kaliforniassa kuoli 462 moottoripyöräilijää vuonna 2015. Siellä mp-kuolemien määrä on laskenut hieman, mutta joka tapauksessa se on ensimmäinen Yhdysvaltain osavaltio, jossa sallittiin lain voimin splittaus 1.1.2017. Tällä hetkellä Kalifornian Highway Patrolilla on oikeus määrittää, splittaako moottoripyöräilijä lain sallimissa rajoissa vai ei, kertoo You Motorcycle.

Suomen lainsäädäntö ei sinänsä estä kaistojen välissä ajoa, mutta on yksittäisen poliisin käsissä, miten hän tähän suhtautuu. Suomalaista lainsäädännön toimeenpanoa on yleensä vallinnut käytäntö, "mikä ei erikseen ole sallittua, on kiellettyä".

Kaliforniassa splittauksella on pitkät perinteet, mutta poliisi ei ole ohjeistanut sitä, vaan se on ollut lainsäädännön tai -valvonnan harmaalla alueella. Kaliforniassa monet moottoripyöräilijöiden edunvalvontaryhmät ovat lobanneet kaistojen välissä ajamisen sallimiseksi.

Splittauksen edut ja haitat

Kaistojen välissäajo on ollut hyvin kiistanalainen asia Kaliforniassa, ja molemmilla osapuolilla on ollut esittää argumenttinsä puolesta ja vastaan siitä, onko kyse vaarallisesta vai hyvästä käytännöstä.

Edut

 • - Pienentää liikenneruuhkia
 • – Lisää moottoripyöräilijöiden liikkuvuutta, ja samalla mahdollistaa liikkumisen pois vaaratilanteista
 • – Kun liikenne pysyy liikkumassa, pakokaasupäästöjen määrä vähenee
 • - Moottoripyöräilijät kärsivät vähemmän pää- tai vartalovammoja, vakavia tai kuolemaan johtavia vammoja
 • – Kasvanut ilmavirtaus estää moottoripyörien moottoreita ylikuumenemasta

Haitat

 • - Mahdollistaa sen, että moottoripyöräilijät voivat ajaa nopeammin kuin heitä ympäröivä liikenne, ja yli 25 km/h ero voi suuresti kasvattaa vakavien vammojen mahdollisuuksia.
 • - Moottoripyöräilijöitä on vaikeampi huomata tiellä, jos nämä vaihtavat useasti kaistaa.
 • - Splittaus vie moottoripyöräilijät lähemmäs muita ajoneuvoja, siten vähentää sitä aikaa, mikä heillä on käytettävissään muitten ajoneuvojen käyttäytymisen havaitsemiseen ja siihen reagoimiseen.
 • - Epätasainen tie tai korotetut tiemerkinnät voivat käydä kohtalokkaiksi splittaajille.

Berkeleyn yliopiston tutkimus

Osasyynä siihen, että laki splittauksesta lopulta hyväksyttiin oli Berkeleyn yliopiston vuosina 2012 ja 2013 tekemä tutkimus moottoripyöräonnettomuuksista Kaliforniassa. Tutkimuksessa selviteltiin splittauksen ja moottoripyöräonnettomuuksien välistä suhdetta. Tulokset puhuivat splittaamisen sallimisen puolesta.

Tutkimusjakson aikana Kaliforniassa sattuneesta 5969 moottoripyöräonnettomuudesta vain 997:ään liittyi onnettomuudenaikainen splittaus.

 • - 86 % splittausonnettomuuksista tapahtui arkipäivänä maanantain - perjantain mittaan
 • - 62 % niistä sattui ruuhka-aikoina klo 6-9 tai 15-18 välisenä aikana.
 • - 94 % splittausonnettomuuksista tapahtui valtateillä.

Tämä onnettomuusdata piti yhtä sen ajatuksen kanssa, että splittaaminen ei ollut iso merkitsevä tekijä kokonaisonnettomuusmäärissä Kaliforniassa ja että splittausta harrastettiin lähinnä hitaasti etenevässä työajan ruuhkaliikenteessä viikolla.

Splittausonnettomuuksien vaikeat haasteet moottoripyöräilijälle

Yksi ongelma splittauksen aikana sattuvien onnettomuuksien mittauksessa on se, että Kalifornian Highway Patrol ei pidä tilastoa siitä, mitkä mp-onnettomuudet ovat sattuneet kaistojen välissäajon aikana. He pitivät tilastoa Berkeleyn yliopiston tutkimuksen aikana, mutta lopettivat käytännön, kun tutkimusjakso päättyi.

Toinen ongelma asiassa on päättää, mikä asia tai toimenpide tai hetki oli törmäyksen tai onnettomuuden syy. Voi olla vaikea päätellä, oliko kaistojen välissäajon toimenpide se, mikä aiheutti törmäyksen. Erityisongelmana asiassa on vielä se, että juridisesti molemmat ajoneuvot ovat samalla kaistalla ajaessaan tasa-arvoisia tilanteessa.

Onnettomuuden sattuessa oikeus joutuu tekemään päätöksen siitä, mikä ajoneuvo (tai oikeastaan sen kuljettaja) oli syyllinen onnettomuuteen. Kaliforniassa oikeus tekee päätöksen ajoneuvo-onnettomuuksissa suhteellisuusperiaatteen mukaan, mikä tarkoittaa sitä, että useampikin ajoneuvo voidaan tuomita syylliseksi tapahtuneeseen. Se tarkoittaa sitä, että silloin kumpikin ajoneuvo voi saada jonkun tietyn prosenttiosuuden mukaisen syyllisyydenasteen, mikä tietenkin vaikuttaa myös korvauksiin.

Moottoripyörän kuljettajien voi olla vaikea todistaa, että he ovat täysin syyttömiä. Heidän täytyy kyetä todistamaan, että he olivat tekemässä laillista kaistojen välissäajotoimenpidettä sallitulla nopeudella, ja että toisen ajoneuvon kuljettaja vaihtoi nopeasti kaistaa ilman, että olisi riittävän selkeästi osoittanut sen tai tarkistanut ympäristönsä ensin. 

Asiassa on siis ongelmansa, ja voi olla, että meillä Suomessa splittaamisen salliminen edellyttäisi sekä isoja muutoksia liikenneympäristöön vähintään leveämpien ajokaistojen muodossa että myös isoa asennekoulutusta kaikkien liikenteen osapuolien parissa, ennenkuin kaistojen välissä ajaminen olisi turvallista. Ja tietenkin tarvitaan myös lisää kotimaista tutkimusta aiheesta.

Aiheesta aiemmin: Pitäisikö kaistojen välissäajo eli splittaus sallia virallisestikin Suomessa?