Splittaus eli kaistojen välissä ajaminen tarkoittaa sitä, että kaksipyöräinen ajoneuvo käyttää hyödykseen autojen väliin viereisillä kaistoilla jäävän tyhjän tilan, eli etenee siinä. Tämä voi tapahtua joko silloin, kun liikennevirta kulkee tai silloin, kun liikenne on pysähdyksissä esimerkiksi valoissa.

Tällöin moottoripyörät voivat edetä valoristeykseen jonon ensimmäisiksi. Periaatteessa ratkaisu on hyvä ja luonteva, sillä moottoripyörä lähtee kiitos keveytensä ja paremman tehopainosuhteensa valoista paljon nopeammin kuin henkilöauto. Tällä tavalla se on jo ikäänkuin pois alta, kun autot vasta tekevät lähtöä. Ratkaisu vähentää ruuhkia omalta osaltaan. Jo siksikin, että ensimmäiseen "ruutuun" mahtuu kevyesti kaksi moottoripyörää vierekkäin siinä, missä auto vie sen kokonaan. 

Iltalehti on ottanut kantaa splittauksen sallimiseen, ja toteaa, että liikenteessä autojonojen ja kaistojen välissä puikkelehtivat moottoripyörät kuumentavat monen autoilijan tunteita.

Laki epätarkka

Lisäksi laki kaistojen välissä ajamisen osalta on epätarkka.

Kuten SMOTOn liikkuvuustutkimuksen lehdistötilaisuudessakin todetaan, SMOTO tulkitsi lakia niin, että moottoripyörät voivat ajaa kaistan vasemmalla puolella ja polkupyörät ja mopot oikeaa reunaa liikenteen seisoessa. Samalla se kertoi, että poliisi voi olla asiasta eri tavalla eri mieltä Suomen eri kolkilla.

Samaa totesi Iltalehden haastattelema Liikenneministeriön virkamies.

Kaliforniassa kaistojen välissä ajaminen laillistetiin viime kesänä. Käytännössä siellä ajettiin kaistojen välissä jo paljon ennen lain säätämistä. Euroopassa ajetaan mm. Pariisissa ja Oslossa ajetaan kaistojen välissä.

Suomessa kaistojen välissä ajamista yleensä pidetään kiellettynä, mutta joissakin tilanteissa laki voi sen sallia. Liikenneministeriön edustajan mukaan tieliikennelakia uudistettaessa kaistanjakokysymys oli esillä työryhmän pohdinnoissa. Jo nykyinen laki sallii moottoripyörällä ohittamisen vasemmalta, jos se voi tapahtua vaaraa aiheuttamatta.

Tämä mahdollistaa sen, että liikennevaloissa moottoripyörällä voi ohittaa pysähtyneen ja merkittävästi hidastuneen jonon vasemmalta, kun menee odottamaan valojen vaihtumista risteykseen. Kaistaviivan päällä ei kuitenkaan saa ajaa.

Poliisin tulkinta voi virkamiehen mukaan olla toinen, mutta keskustelun jälkeen lakiin ei tehty muutoksia.

Mielipiteet eriävät

Iltalehden mukaan kolmesta SMOTOn tiedotustilaisuudessa läsnäolleesta kansanedustajasta kaksi kannatti ja yksi vastusti splittauksen sallimista.

Tiedotustilaisuudessa oli mukana kolme motoristikansanedustajaa, kaikki samasta puolueesta, mutta kaistan välissä ajo jakoi jo tässä ryhmässä mielipiteitä. Kaksi kannatti ajatusta ja yksi empi.

Yksi heistä ajaa näin itsekin varsinkin ulkomailla, eli siirtyy kaistojen välissä liikennevaloissa eturiviin odottamaan valojen vaihtumista siellä, missä muutkin näin toimivat.

Yksi puolestaan suhtautui varauksellisemmin esitykseen kasvaneen onnettomuusriskin vuoksi.

Kaliforniassa kaistojen välissäajo oli ollut käytännössä sallittua jo vuosikymmeniä ennen kuin asia kirjattiin lakiin. Laki astui voimaan 1.1.2017, ja paitsi että liikenteen pitäisi sujua paremmin, moottoripyöräilijät odottavat, että se pienentäisi peräänajetuksi tulemisen riskiä. Autoilijat puolestaan kokevat, että se tekee liikenteestä levottomampaa ja tekee heille liikenteen seuraamisesta raskaampaa.

Poliisin osalta olennaista taas on se, miten kovaa moottoripyöräilijä voi ajaa kaistojen välissä sekä se, mikä enimmillään voi olla liikenteessä matavien autojen ja ohittavan moottoripyörän välisen nopeuden ero.

Se, että asia on kirjattuna lakiin, tarkoittaa sitä, että autoilijoiden on puolestaan sallittava kaistojen välissä ajaminen.

Aiheesta aiemmin:

Kaliforniassa hyväksyttiin laki, joka mahdollistaa kaistojen välissä ajamisen moottoripyörällä

Onko kaistojen välissä ajaminen turvallista motoristeille?