AirHelpin tiedotteessa todetaan, että Euroopan unionissa lentomatkustajien oikeudet turvaava laki on jo 14 vuotta vanha, mutta edelleen vain 15 prosenttia kansalaisista ymmärtää täydet oikeutensa lentokorvausasioissa. Yhtiön teettämän tutkimuksen mukaan keskimäärin 85% vastaajista EU:ssa ei ymmärrä oikeuksiaan.

Matkustajan oikeuksista tiedottaminen on lentoyhtiöille pakollista, mutta tästä huolimatta 66% vastaajista on sitä mieltä, että lentoyhtiöt eivät anna heille aiheesta tarpeeksi tietoa.

Tämä seurauksena jää vuosittain yli viiden miljardin euron edestä lunastamatta lentokorvauksia.

AirHelpin tutkimus toteutettiin helmikuussa ja siihen osallistui yli 7 000 vastaajaa ympäri Euroopan unionin. Vastaajien lukumäärällä mitattuna se on yksi isoimmista koskaan toteutetuista lentomatkustajan oikeuksia käsittelevistä tutkimuksista. Tuloksista on helppo päätellä, että on vielä pitkä matka kuljettavana, ennen kuin lentomatkustajat ovat täysin selvillä oikeuksistaan.

Pääsyyt korvaushakemuksen tekemättä jättämiselle ovat tietämättömyys omista oikeuksista (42%), luulo korvaushakemuksen epäkelpoisuudesta (36%) ja osaamattomuus korvaushakemuksen tekemisessä (24%). Kyseessä oli monivalintakysymys, johon vastaaja on voinut valita useamman vastausvaihtoehdon.

AirHelp-sovelluksella korvaushakemukset voi tehdä "lennossa"

Korvaushakemusten tekemisen helpottamiseksi perustetiin AirHelp-niminen yritys viisi vuotta sitten.

– Tarve tietoisuuden lisäämiselle ja lentomatkustajan oikeuksien ymmärtämiselle on selkeä, ja tämän tavoitteen saavuttamiseksi myös AirHelp perustettiin viisi vuotta sitten. Tehtävämme on auttaa matkustajia saamaan ne korvaukset, joihin he ovat oikeutettuja, kertoo AirHelpin Suomen maajohtaja Aleksi Seppo.

Vuoden 2018 alussa AirHelp julkisti sovellustyökalun, jonka avulla voi etsiä voi etsiä korvausvelvoitteen alaisia lentoja viimeisen kolmen vuoden ajalta. Käyttäjän tarvitsee vain yhdistää sähköpostinsa Saapuneet-kansio työkaluun. AirHelpin sovelluksen avulla häiriintyneelle lennolle joutuneet matkustajat voivat jo lentokentältä käsin tarkistaa lentonsa korvauskelpoisuuden ja tehdä korvaushakemuksen saman tien. AirHelpin ominaisuus on ilmaiseksi saatavilla Google Play Storessa ja Apple App Storessa.

Lentomatkustajan oikeudet

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 261/2004 (engl. lyhenne EC 261) perusteella lentoyhtiö saattaa olla velvoitettu maksamaan matkustajalle enintään 600 euron vakiokorvauksen. Korvausvelvoite astuu voimaan, jos lento on lentoyhtiön virheen takia myöhässä yli kolme tuntia, jos sen peruuntuminen aiheuttaa yli kahden tunnin myöhästymisen kohteeseen tai jos matkustajaa ei ylibuukkauksen takia päästetä lennolle ja saapuminen lopulliseen kohteeseen myöhästyy yli kolme tuntia.

Jotta EC 261 on sovellettavissa, lähtölentokentän täytyy olla EU-alueella, tai kyseessä olevan lentoyhtiön täytyy olla perustettu EU-alueella. Korvausvelvoite on voimassa kolme vuotta lennon jälkeen. Lentoyhtiöiden korvausvelvoite kuitenkin raukenee, kun häiriön syynä ovat poikkeusolosuhteet, joihin lukeutuvat esimerkiksi odottamattomat lakot, huonot sääolosuhteet tai terveyteen liittyvät hätätilanteet.

Lisätietoja AirHelpin verkkosivustolta.