Utahin osavaltio on myöntänyt 5 miljoonan dollarin määrärahan Bonneville suolatasangon restauroimiseksi. SaveTheSalt.org-sivuston mukaan osavaltion lainsäätäjät saivat yli tuhat sähköpostia motosport-yhteisöltä viime viikkoina, jotka auttoivat herättämään huomiota varojen saamiseksi. Raha käytetään tukemaan ohjelmaa luoteis-Utahissa sijaitsevan ikonisen maa-alueen restauroimiseksi.

– Tämä on ensimmäinen julkinen rahoitus, joka on osoitettu ehtyneen suolapinnan pelastamiseksi sen jälkeen, kun nopeuskilpailuja alettiin järjestää yli 30 vuotta sitten, toteaa Save the Salt Foundationin varapuheenjohtaja Tom Burkland. 

Hän totesi vielä, että nopeusennätysyrityskisojen osallistujat kautta maailman kiittävät osavaltiota.

Utahin luonnonvarojen yksikkö sai samalla valtuudet perustaa "Bonnevillen restaurointiohjelman", jolla kasvatetaan sitä suolamäärää, mitä pumpataan Bonnevillen suolatasangolle. Kisayhteisö on yhdessä juristien, lainsäätäjien ja yritysten kanssa saanut aikaan 10-vuotisen hankkeen, jossa alueelle pumpattavan suolan määrää nostetaan dramaattisesti infrastruktuurin päivitysten avulla. 

Sen tuloksena ennätyskisaradan pituuden pitäisi kasvaa nykyisestä noin 8 mailin pituudesta alkuperäiseen 13 mailin mittaan.

Osavaltion rahoitusta hankkeelle myönnetään 1. heinäkuuta 2019 alkaen. Rahoitus myönnettiin, kun muun rahoituksen osuus hankkeeseen on varmistumassa. Seuraavan kymmenen vuoden aikana tarvittava 45 miljoonan euron rahoitus koostuu lisäksi liittovaltion osuudesta, yksityisten rahoittajien lahjoituksista sekä motorsport-yhteisöltä saaduista varoista. Seuraavaksi huomio kiinnittyy Yhdysvaltain kongressiin, jonka pitää varmistaa oma rahoitusosuutensa, että hanke toteutuu.

Save the Salt Foundation on voittoa tavoittelematon yhteisö, jonka tehtävänä on saattaa Bonneville suolatasanko entiseen loistoonsa. Se on sateenvarjo-organisaatio, johon kuuluu auto- ja motorsport-alan yrityksiä ja organisaatioita. Lisätietoja organisaation sivuilta täältä.