Tarkastustapahtuma on poliisin yksittäinen tehtävä, jonka perusteella poliisilla on oikeus saada tieto tarkastettavan henkilöllisyydestä . Jos henkilö kieltäytyy luovuttamasta tietoja, poliisilla on laissa säädetyt pakkokeinot tietojen hankkimiseksi. Jos tarkastustoiminnan yhteydessä poliisi havaitsee rikosepäilyn, toimintaa jatketaan esitutkintalain ja pakkokeinolain nojalla. Näistä toimenpiteistä päättää tutkinnanjohtaja.

Poliisi valvoo tarkastustoimintaa myös tallentavin kameroin tarkastustoimintaan käytettävissä tarkastusteltoissa. Tällä varmistetaan poliisimiesten työturvallisuutta. Valvonnasta ilmoitetaan kyltillä teltoille johtavan väylän varrella. Valvonnan tallenteita voidaan käyttää rikosten selvittämisessä sellaisen tilanteen ollessa käsillä. Valvontamateriaali muodostaa henkilörekisterin, josta on laadittu erillinen rekisteriseloste.

– Tehtävämme on varmistaa näin tapahtuman turvallisuus, toteaa poliisin tapahtuman yleisjohtaja, komisario Jari Lindholm.