Amerikkalainen ICCT (International Council for the clean transport) tunnetaan parhaiten "dieselgatesta". Kesällä 2018 se toi mittalaitteensa Pariisiin teille, tai oikeammin kolmeen risteykseen, ja mittausten tuloksena piti olla kunkin yksittäisen ajoneuvon todellisten päästöjen selvittäminen, kun nämä ajoivat sensorien ohi.

Pariisin kaupungin alueella on käytössä ajoneuvojen päästöluokkia määrittävät Crit'Air -tarrat, jotka asettuvat välille 1-5. 5 on saastuttavin, ja 1 puhtain. Luokitus liittyy ajoneuvojen valmistusvuoteen ja siihen, minkä Euro-standardin vaatimukset ne täyttävät. 0-aste tulee voimaan 2030, ja merkitsee käytännössä polttoainekenno- tai sähkökäyttöisiä ajoneuvoja.

Vajaan kuukauden aikana ICCT:n skannerit siis keräsivät dataa 180 000 ajoneuvon mittauksen verran.

Pariisin kaupungin tutkimuksen tuloksista järjestämässä tiedotustilaisuudessa paikalla olivat kaupungin puolesta pormestari Anne Hidalgo, liikenteestä vastaava varapormestari Christophe Najdovski sekä Euroopan pyöräilyliiton puheenjohtaja.

Najdovski totesi, että tutkimus osoittaa sen, että otteet kaksipyöräisiä moottoroituja ajoneuvoja, eli siis mopoja ja moottoripyöriä kohtaan ovat olleet liian lieviä, ja että niitä pitää tiukentaa.

Pariisidieselgate

Euro 6 on tuorein ja tiukin voimassaoleva dieselautojen päästöstandardi, ja käytännön ajo-olosuhteissa ne selvisivät erittäin huonosti kriteereihin verrattuna. Ajotilanteessa esimerkiksi typen oksidien päästöt olivat 4,8 kertaa korkeammat kuin vastaavan standardin bensa-autojen ja kuusinkertaisesti yli laboratoriorajojen.

Keskimäärin dieselautojen typen oksidien määrä oli vain 18 % alle vanhojen bensiiniautojen päästöjen ja monta kertaa korkeammat kuin uusien.

Typen oksidien päästöt (NOx) vähenevät bensiinikäyttöisissä autoissa Euro-standardien myötä, mutta dieselautoissa Euro2-Euro5 välillä parannusta on vain vähän kuin. Euro 6 osalta väheneminen on keskinkertaista.

Käytössä typen oksidien päästöt myös kasvavat nopeasti, kun ulkoilman lämpötila nousee. Yli 30° lämpötilassa NOx-päästöt ovat Euro 5 ja Euro 6 dieseleillä 20-30 % korkeammat kuin 20-30° lämpötilassa.

Euro 5 ja 6 dieselit täyttävät Crit'Air 2 -luokituksen, joten niillä saa ajaa Pariisin matalien päästöjen vyöhykkeellä vuoteen 2024 asti. 

Euro 6d-TEMP dieseleiden NOx-päästöt ovat 70 % pienemmät kuin aiempien E6-standardien dieseleiden, mutta niitä oli liian vähän vielä liikenteessä.

Kaksipyöräisten päästöt ongelmallisia

Polttoaineen määrällä mitattaessa L-kategorian (mopot, moottoripyörät, kolmipyörät) hiilimonoksidi- (CO), pienhiukkas- (PM) ja NOx-päästöt olivat keskimäärin merkittävästi korkeammat kuin bensiiniautojen. Niiden tuorein voimassaoleva päästöstandardi on Euro 4, jonka mukaan ne täyttävät Crit'Air 1 -päästövaatimukset, ja ne saavat operoida Pariisissa vuoteen 2030 asti.

Niiden päästöstandardi Euro 4 on lievempi kuin muiden ajoneuvojen Crit'Air 1 -vaatimukset. Niinpä 2-pyöräisten hiilimonoksidi-päästöt ovat 2,3-11 kertaa korkeammat ja typen oksidien päästöt 1,2-6.1 kertaa korkeammat kuin bensiinikäyttöisten autojen keskimäärin.

Synkin tutkimuksen väite on, että L-kategorian ajoneuvojen päästöt ovat enemmän dieseleiden kun bensakäyttöisten henkilöautojen kaltaisia.

Tutkimuksessa kommentoidaan tätä toteamalla, että ilman uusia poliittisia päätöksiä rajoittaa kaksipyöräisten moottoroitujen ajoneuvojen päästörajoja, niiden osuus päästöjen määrästä kasvaa.

Tavoitteellista tutkimusta?

Mielenkiintoiseksi tutkimuksen ja siitä vedetyt johtopäätökset tekee se, että päästöjen määrää kommentoidaan tässä polttoaineen määrän mukaan, ei sen perusteella, mitä kaksipyöräiset todella kuluttavat. Normaalistihan päästöjen määrää mitataan ajetun matkan perusteella. Sen verran tutkimuksessakin todetaan, että ero olisi pienempi, jos mittaus olisi tehty näin, mutta väitetään samalla, että L-kategorian ajoneuvot eivät ole pysyneet samassa vauhdissa muiden ajoneuvojen päästöjen pienentymiskehityksen kanssa.

Toinen tutkimusasetelman ongelma on se, että siinä ei oteta huomioon sitä todellista aikaa, mikä kuluu matkan tekoon eli siis aikaa, jolloin päästöjä syntyy.

Lisäksi moottoripyörien osalta voimaan astuu uusi, tiukempi päästöstandardi Euro 5 1.1.2020, joka edelleen pienentää eroa.

Pariisin City-alueen ja Metropolin alueella Crit'Air 3 astuu voimaan 2022, Crit'Air 2 vuonna 2024 ja 1 vuonna 2030.

Asiasta kertoi mm. Motomag. ICCT:n tutkimustuloksiin pääset tästä.

Aiheesta aiemmin:

Pariisin metropolialue tiukentaa päästöluokituksia entisestään: 2030 vain sähkö- tai polttokennokäyttöiset ajoneuvot kelpaavat

Menossa Pariisiin autolla tai moottoripyörällä? Älä unohda hankkia tällaista