Tiedotamme asiasta lisää sikäli kuin poliisi antaa lisäinformaatiota.