– Suomen Autokoululiitto haluaa esittää surunvalittelunsa liikenteessä kuolleiden uhrien omaisille. Tällaista ei pitäisi koskaan päästä tapahtumaan, toteaa Autokoululiiton puheenjohtaja Jukka Kiviniemi.

Ajokorttiuudistus vähensi onnettomuuksia torjuvaa opetusta

Kesällä 2018 voimaan astuneen uuden ajokorttilain myötä ajokortin suorittamiseksi annettavaa ajo- ja teoriaopetusta sekä opetusta liukasradalla vähennettiin merkittävästi. Autokoululiitto, yhdessä lukuisten muiden toimijoiden kanssa, esitti jo ennen lain voimaan astumista suuren huolensa lakimuutoksen negatiivisista vaikutuksista liikenneturvallisuuteen.

– Tehtyjen muutosten myötä uusien kuljettajien kyky toimia liikenteessä turvallisesti on valitettavasti heikentynyt. Heillä on yksinkertaisesti huonommat edellytykset selviytyä liikenteen vaihtelevista, haastavista tilanteista kuin kattavamman koulutuksen saaneilla, Kiviniemi toteaa.

Keinot puuttumiseen vähissä

Lakiuudistuksen myötä mahdollisuudet vaikuttaa myös nuorten kuljettajien asenteisiin ja vastuulliseen ajotapaan ovat heikentyneet. Pakollisen teoria- ja ajo-opetuksen määrän huomattava väheneminen, on heikentänyt keinoja puuttua nuorten ajotapaan ja asenteisiin.

– Liikenneturvallisuuden kannalta keskeinen tekijä on nimenomaan liikenteessä liikkuja ja hänen oma käyttäytymisensä. Ajoneuvojen tekniset ratkaisut, liikennesäännöt ja muut ulkoiset tekijät eivät vielä juurikaan auta, jos liikenteessä liikkuja ei niitä noudata ja hyödynnä, Kiviniemi pohtii.

– Nyt olisi syytä vakavasti miettiä, millä keinoilla voimme jatkossa edistää ihmisten turvallista liikkumista liikenteessä. Toimenpiteitä tarvitaan pikaisesti, Jukka Kiviniemi tiivistää.