– Suurten ylinopeuksien määrä on kesäkuukausina suurimmillaan, koska ajo-olosuhteet ovat hyvät. Poliisi on huolissaan siitä, että törkeät ylinopeudet ovat alkuvuonna nousseet merkittävästi. Ylinopeus on taustatekijänä noin kolmanneksessa kuolemaan johtaneista tieliikenneonnettomuuksista, poliisiylitarkastaja Risto Lammi Poliisihallituksesta sanoo.

Koulujen alku on tuonut pienet koululaiset mukaan liikenteeseen. Autoilijoiden tuleekin aina noudattaa erityistä varovaisuutta, kun he näkevät pienen lapsen liikenteessä,

Lammi muistuttaa, että lapset ovat poikkeus tieliikenteen ennalta-arvattavuuden periaatteesta.

– Tieliikennelain 30 pykälä velvoittaa ajoneuvojen kuljettajat noudattamaan erityistä varovaisuutta lasten suhteen. Pienimmillä heistä on vaikeuksia selviytyä turvallisesti liikenteessä. Pieni lapsi onkin tavallaan varoitusmerkki, joka muistuttaa autoilijaa hiljentämään, tarkkailemaan, seuraamaan ja varautumaan pysähtymään, poliisiylitarkastaja Lammi sanoo.

Lammin mukaan poliisin Road Policing -toimintamallin mukaisesti nopeusvalvonnan yhteydessä huomioidaan myös muuta tiestöllä ilmenevää rikollisuutta. Kesä on vilkasta aikaa myös liikkuville rikollisryhmille