Splittaus eli kaistojen välissä ajaminen tarkoittaa sitä, että kaksipyöräinen ajoneuvo käyttää hyödykseen autojen väliin viereisillä kaistoilla jäävän tyhjän tilan, eli etenee siinä. Tämä voi tapahtua joko silloin, kun liikennevirta kulkee tai silloin, kun liikenne on pysähdyksissä esimerkiksi valoissa. 

Splittauksen etuna on perinteisesti pidetty sitä, että se pienentää ruuhkia ja moottoripyörät pääsevät nopeampina ajoneuvoina paremmin etenemään liikennevaloista.

Splittaus ei kuitenkaan ole motoristien liikenneturvallisuuden kannalta aivan ongelmatonta, vaikka se monessa maassa onkin sallittua.

Ranskalainen kokeilu saa jatkoa

Ranskalainen ei-moottoripyöräilevä lehdistö ehti repiä splittauskokeilusta irti monenmoisia otsikoita, mutta ranskalaisten motoristien puolestapuhuja Federation Francaise des Motards en Colere (FFMC) eli Ärtyisien ranskalaisten motoristien järjestö, totesi, että kokeilu alkoi 2016 Ile-de-France'ssa, Rhône'ssa, Bouches du Rhône'ssa ja Girondessa. Ja se loppui kuten sovittu 1. helmikuuta 2021.

FFMC on ollut mukana asiantuntijajäsenenä projektissa alusta asti, ja 27.1. sen edustajat osallistuivat kokoukseen, missä tieturvallisuudesta vastaava hallinnon edustaja Marie Gautier-Melleray ja muut asiaan kuuluvat mp-alan edustajat kokoontuivat.

Kokeilun perusteella ei vielä pystytä tekemään päätelmiä, joten hyvät uutiset ovat, että uusi kokeilu käynnistetään samoilla, joskin laajennetuilla alueilla lähiaikoina.

Connexion France (CF) muun muassa puolestaan uutisoi asian siten, että motoristeja on kielletty ajamasta kaistojen välissä kokeilun päätyttyä. 11. departementissä tehty kokeilu kaistojen välissäajon sallimiseksi koettiin turvattomaksi, mutta sekin myönsi, että uusi kokeilu saattaa alkaa pian.

Kokeilu itsessään koski noin 3000 kilometrin mittaisia tiealueita ja on CF:n mukaan päätynyt siihen, että jo varsin yleiseksi muodostunut ajo kaistojen välissä yhteen suuntaan kaksikaistaisilla teillä on turvatonta, eikä sitä pitäisi mahdollistaa tielainsäädännössä.

Asiaa tutkineen liikenneviranomaisen mukaan kaksipyöräisten onnettomuuksien määrä nousi 12 % kokeiluun osallistuneilla teillä, ja laski 10 % departementtien muilla vastaavilla teillä.

FFMC:n mukaan pitkälle vietyjen johtopäätösten tekeminen kokeiluaineiston perusteella on mahdotonta, sillä tilastollinen aineisto on liian pieni. Tämän vuoksi kaistojen välissä ajamisen sallivaa kokeilua on tarkoitus jatkaa ja laajentaa isommalle alueelle paremman aineiston saamiseksi.

Käytännössä Ranskassa sallitaan siis edelleen kokeilun alun perin sallimilla alueille jatkaa kaistojen välissä ajamista. Varsinainen uusi kokeilu alkanee parin kolmen kuukauden kuluttua.

Aiheesta aiemmin:

Pitäisikö kaistojen välissäajo eli splittaus sallia virallisestikin Suomessa?

Utah päätti sallia moottoripyöräilijöille ajamisen kaistojen välissä eli splittauksen

Päivän video: näin Teslan autopilotti näkee kaistojen välissä ajavat motoristit

Teksti Erkki Mäki, kuvat FFMC.