Moottoripyörien ajamista bussikaistoilla on Suomessakin yritetty ajaa mm. Suomen Motoristit ry:n toimesta jo vuosia sitten, tulokset vain ovat olleet heikonlaiset. Asiaa on vastustettu mm. sillä, että moottoripyörät veisivät tällöin tilaa joukkoliikenteeltä. Moottoripyörä on kuitenkin ketterä ajoneuvo, joten siitä tuskin on pelkoa.

Englannissa keskustelu liikkuu samantyyppisissä asioissa, mutta nyt Leedsiläinen kaupunginvaltuutettu ei pelkästään tue moottoripyöräilijöitä uudessa bussikaistalla-ajon kokeilussa, vaan tunnistaa myös sen, mitä hyvää moottoripyöräily voi kaupunkiliikenteessä tehdä sekä päästöille että ruuhkille.

Hänestä voisivat ottaa oppia monet suomalaisetkin poliitikot ja virkamiehet.

Sankarivaltuutettu on nimeltään Hannah Bithell, joka pyytää julkista mielipidettä hyväksymään kokeilun sallia moottoripyöräilijöiden käyttää kaupungin bussikaistoja.

Bithell aivan oikein huomauttaa, että moottoripyöräilijät sekä erityisesti mopoilijat edustavat haavoittuvien tienkäyttäjien segmenttiä, ja bussikaistojen käyttö mahdollistaa heidän ajamisensa hitaamman liikenteen kaistalla.

Hän myös tuo esille ruuhkien ja hiilipäästöjen pienenemisen.

– Yksin autoilla ajavien hiilipäästöjen ja tungosvaikutusten pienentäminen on kriittistä. Rohkaisemalla moottoripyörien, joiden päästöt ovat alle puolet autojen päästöistä, käyttöön, voimme parantaa ilman laatua, taistella ilmastonmuutosta vastaan ja pienentää ruuhkia, valtuutettu Bithell pohtii.

Aiheesta lisää British Motorcyclist Federationin sivuilla.

Aiheesta aiemmin:

Motoristien edunvalvontajärjestöltä vaatimus: moottoripyörät sallittava kaupunkien bussikaistoille

Kansalaisaloite bussikaistojen käytön sallimiseksi myös moottoripyörille - miksei meilläkin?

Moottoripyöräilijöiden edunvalvoja ihmettelee, miksi moottoripyörää ei muisteta ruuhkien pienentäjänä

Tämä kaupunki avaa bussikaistat moottoripyöräilijöiden käyttöön

Teksti ja kuvat Erkki Mäki.