Connected Motorcycle Consortium (CMC) on moottoripyörävalmistajien kansainvälinen yhteenliittymä, jonka tehtävänä on parantaa moottoripyöräilijöiden turvallisuutta erityisesti autonomisesti liikkuvien autojen ja verkotettujen ajoneuvojen maailmassa. CMC on toteuttanut perustutkimuksen, jossa on selvitetty moottoroitujen kaksipyöräisten ajoneuvojen (M2P) kuljettajien reagointiaikoja visuaalisiin varoitussignaaleihin. 

Kyse on CMC:n ensimmäisestä reagointiaikoihin liittyvästä empiirisestä tutkimuksesta. Tulokset ovat merkittäviä, sillä verrattuna autonkuljettajien reaktioaikoihin henkilöautoiluun liittyvissä tutkimuksissa, moottoripyörien kuljettajien kohdalla varoituksia jäi paljon enemmän kokonaan huomaamatta, reaktioajat olivat pidempiä ja reaktioaikojen hajonta näyttää laajemmalta.

Cooperative Intelligent Transport Systems (C-ITS), eli Liikennejärjestelmien älykkäät yhteistoiminnalliset palvelut, tai oikeammin niiden sovellukset, varoittavat onnistuneesti moottoripyörän kuljettajaa vain, jos tämä tulkitsee varoitukset oikein ja reagoi sen mukaisesti. Tähän asti on kuitenkin ollut vain vähän tutkittua tietoa siitä, miten kauan motoristin reagointi varoitussignaaliin kestää.

Koeasetelma

CMC käytti tutkimuksessa moottoripyöräajosimulaattoria, jolla tutkittiin kuljettajan reaktioaikoja mittaristossa näkyvään varoitussignaaliin.

Kyse oli yleisestä visuaalisesta varoituksesta, joka nyt voi toimia mittapuuna pyrittäessä jatkossa parantamaan tuloksia.

Koeasetelmassa testattiin reaktioita sekä urbaanissa että maaseutuympäristössä. Kyse ei ollut välittömästä törmäysvaroituksesta, vaan ennakkovaroituksesta, jossa kolmen sekunnin sisällä varoitusvalon syttymisestä potentiaalisesti kriittinen tilanne muuttuu näkyväksi. 

Käytettävyys

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää eri tavoin. Ensinnäkin, missä tapauksissa M2P-laitteilla ajettaessa pelkkä visuaalinen varoitus on riittävä ja milloin ei.

Tuloksia voidaan käyttää mittapuuna: jokaisen valmistajan varoitusjärjestelmien pitäisi saada kuljettajissa aikaan nopeampia reaktioita ja vähemmän missattuja varoituksia kuin tutkimuksen asetannassa. 

Lisäksi sen avulla voidaan selventää, missä tapauksissa tutkimukset, joita tehdään henkilöautoilla, ovat sovellettavissa M2P-puolelle sekä palvelemaan motoristien käyttäytymismalleina simulaatioissa, jotka ovat välttämättömiä, kun arvioidaan erilaisten C-ITS-turvajärjestelmien tehokkuutta.

Testiradan pituus oli noin 37 km ja se koostui erilaisista kaupunki- ja maaseutureiteistä.

Testiradan pituus oli noin 37 km ja se koostui erilaisista kaupunki- ja maaseutureiteistä.

Tulokset 

• 16.7% M2P-kuljettajista ei lainkaan huomannut visuaalista varoitusta.

• Keskimääräinen aika varoitusvalon syttymisestä sen huomaamiseen oli noin 1 sekunti

• Keskimääräinen aika syttymisen huomaamisesta "kaasu kiinni" -toimintoon kesti noin 2 sekuntia.

• Keskimääräinen aika valon huomaamisesta jarruttamisen aloittamiseen kesti noin 2,5 sekuntia.

• Edellämainitut reaktioajat olivat lyhyempiä urbaaniympäristössä ajettaessa kuin maaseudulla, missä liikennetilannetta pidettiin vähemmän kriittisenä.

Toinen mielenkiintoinen havainto oli, että aikakriittisemmässä urbaaniskenariossa kaikki kuljettajat, jotka olivat nähneet varoitusvalon, aloittivat jarrutuksen, ennen kuin uhka oli muuttunut näkyväksi. Tämä yhdessä kokeeseen osallistuneiden kuljettajien myönteisen arvion kanssa osoittaa CMC:n mukaan C-ITS-sovellusten suurta potentiaalia.

Lähde CMC.

Aiheesta aiemmin:

Risteysonnettomuus – tyypillisin auton ja moottoripyörän välisen kolarin tapahtumapaikka – verkottuneet ajoneuvot ratkaisu?

MP-ala tekee kiivaasti yhteistyötä moottoripyörien verkottamiseksi ja siten niiden näkyvyyden parantamiseksi

CMC tutki: verkottuneiden ajoneuvojen kesken tiedon oikea-aikaisuus ratkaisevaa mm. moottoripyörien turvallisuuden kannalta

Verkottunut liikenne: moottoripyörillä yllättävä haaste kommunikoinnissa muiden ajoneuvojen kanssa