Tutkimustietoa tämäkin: työmatkan ajaminen moottoripyörällä stressaa kuusi kertaa vähemmän, kuin autolla ajaminen. Englantilaisen vakuutusyhtiön tutkimuksen mukaan, kun kysyttiin, mitkä työmatkailun muodot ovat stressaavimpia, niin vastaus oli: Autot olivat stressaavimpia 41 % mielestä, bussit 37 %, junat 35 %, maanalainen 26 %, pyöräily 8 % ja moottoripyöräily oli stressaavaa ainoastaan 6 prosentin mielestä.

Lue lisää täältä: Työmatkan ajaminen moottoripyörällä stressaa kuusi kertaa vähemmän kuin autolla ajaminen

Moottoripyöräilyn positiiviset vaikutukset mieleen ovat tietenkin motoristien tiedossa, niiden työmatkakäytön lisäämisestä olisi kuitenkin hyötyä myös Suomen päästökuorman ja ruuhkien pienentämisessä sekä liikennevirran parantamisessa. Brysselissä julkistettu tutkimus osoittaa, että jos siellä 10 prosenttia ajoneuvoista korvattaisiin kaksipyöräisillä motorisoiduilla ajoneuvoilla, liikennejumit ruuhka-aikoina lyhentyisivät 14 minuutista kuuteen minuuttiin, eli yli 50 prosentilla.

Lisää aiheesta täältä: Tällaisia etuja moottoripyöräily tarjoaa autoiluun verrattuna - katso hauska animaatio

Positiiviset päästövaikutukset

Ranskan ekologisen siirtymän virasto ADEME arvioi vuonna  2023 Euro 4- ja Euro 5 -päästöluokkien moottoripyörien ympäristövaikutuksia työmatkaliikenteessä. Näitä verrattiin vanhempiin Euro3-päästöluokan moottoroituihin kaksipyöräisiin ja henkilöautoihin. Smoto on tehnyt suomenkielisen käännöksen ADEMEn tutkimuksesta, ja se löytyy kokonaisuudessaan täältä.

ADEMEn saamat tulokset osoittivat, että uusien moottoripyörien polttoaineenkulutus on huomattavasti alemmalla tasolla kuin autojen kulutus. Uusien moottoripyörien polttoaineen kulutus oli testin aikana 2,7-4,8 l/100km, kun verrokkina olleen Euro 6-d bensiinikäyttöisen auton kulutus oli samalla testisyklillä 8,1 l/100km. Myös CO2 -päästöt olivat noin kolmanneksen autojen vastaavista.

Pienen koon ja pienemmän massan ansiosta moottoroidut kaksipyöräiset ovat energiatehokkuuden ja siten myös kulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen kannalta merkittävästi parempi vaihtoehto, erityisesti silloin kun moottoritilavuudet pidetään kohtuullisella tasolla. Näin ollen moottoroitu kaksipyöräinen on ajoneuvo, joka voi osaltaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja käyttökuluja korvaamalla henkilöauton.

Auton ja moottoripyörien polttoaineenkulutuksen vertailu. Kuvaaja: Smoto.

Auton ja moottoripyörien polttoaineenkulutuksen vertailu. Kuvaaja: ADEME/Smoto.

Polttoaineen kulutuksen pieneneminen on suoraan verrannollinen hiilidioksidipäästöjen määrään. Mitä pienempi kulutus, sitä vähemmän CO2-kasvihuonekaasuja.

Smoto pitää aiheeseen liittyvässä artikkelissaan tutkimuksen tuloksia hyvinä. Ne kertovat sen mielestä, miksi moottoroidut kaksipyöräiset tulisi ottaa paremmin huomioon osana liikennejärjestelmää. Moottoripyörien valmistuksen hiilijalanjälki on valmistuksen osalta jopa 1/40 osa henkilöauton vastaavasta, ja koko elinkaaren päästöt vain 1/30 osa henkilöauton elinkaaripäästöistä (Lähde: Yamaha Enviromental Plan 2019).

Suomalaisten keskimääräinen työmatka on tutkimusten mukaan 12-17 km, ja juuri tähän käyttöön moottoroidut kaksipyöräiset sopivat muihin henkilökohtaisen liikkumisen muotoihin parhaiten verrattuna mm. kävelyyn, pyöräilyyn tai henkilöauton käyttöön, Smoto toteaa.

Asia on mutkikkaampi

ADEMEn tutkimus paljastaa, että ajettaessa kevariluokan laitteilla moottoripyöränopeuksia (pitkittynyt ajo lähellä huipputehoa), hiilimonoksidipäästöt ovat suurempia kuin autoilla. CO-päästöt ovat jopa 3-5 kertaa suuremmat kuin E6-autoilla.

Samaan aikaan hiukkaspäästöt ovat korkeat (massa ja lukumäärä, joita ei säännellä kaksipyöräisten osalta), mutta ne noudattavat kuitenkin autojen hyväksynnän raja-arvoa hiukkasten massan osalta, mutta eivät määrän osalta.

Myös palamattomien hiilivetyjen päästöt ovat suuret, erityisesti kylmänä ja dynaamisen ajon aikana. NOx- eli typpioksidipäästöt pysyvät sen sijaan hallinnassa ja ovat lähellä Euro 6 -bensiiniautojen tasoa.

Suuremman moottoritilavuuden omaavien moottoripyörien hiilimonoksidipäästöt ovat pienemmät kuin bensiinikäyttöisten autojen päästöt, mutta niiden hiilivetypäästöt ovat yleensä suuremmat (jopa kaksinkertaiset, maksiskootterit), tai samaa suuruusluokkaa (moottoripyörät). Isojen moottoripyörien (yli 900 cm3) NOx -päästöt ovat pienemmät kuin bensiinikäyttöisten autojen päästöt. Toisaalta keskikokoisten moottoripyörien NOx-päästöt ovat korkeammat ja verrattavissa Euro6-dieselautojen päästöihin. Yli 125 cmmoottoripyörien hiukkaspäästöt ovat keskimäärin samaa suuruusluokkaa (massaltaan ja lukumäärältään).

Lopputulos: päästöttömämpi ja suositeltava ratkaisu

ADEMEn tutkimuksessa päädyttiin joka tapauksessa siihen, että moottoroitu kaksipyöräinen on ajoneuvo, joka voi osaltaan vähentää hiilidioksidipäästöjä ja käyttökuluja korvaamalla henkilöauton (lukuun ottamatta kimppakyytejä).

Jos käyttötarve edellyttää moottoritieajoa, on aiheellista harkita sellaisen moottoripyörän käyttöä, jonka sylinteritilavuus on hieman suurempi kuin 125 cm3. Näin voidaan hyödyntää tehokkaampaa pakokaasujen jälkikäsittelyä ilman, että kulutuksesta aiheutuu suuria haittoja.

Kun tähän lisätään moottoroidun kaksipyöräisen aiheuttama mielihyvä työmatkan aikana sekä ruuhkia (ja sitäkin kautta päästöjä pienentävä vaikutus) vähentävä vaikutus, emme toimituksessa voi kuin ihmetellä, miksi valtiovalta ei poista turhia verotaakkoja niiltä niiden määrän ja työmatkakäytön lisäämiseksi.

Ja pitää muistaa, että sähkömoottoripyöriäkin on olemassa. Onko oikeasti hallituksella varaa olla myöntämättä pienentyvien kokonaispäästöjen määrän vuoksi tukia sähköprätkien hankintaan?

Aiheesta aiemmin:

PERJANTAI 21.9.2018 13:32

Englannissa motoristeille iso voitto: välttävät saastevyöhykemaksut, koska moottoripyörät vähentävät ruuhkaa ja saasteita

KESKIVIIKKO 5.4.2017 08:11

Työmatkan ajaminen moottoripyörällä stressaa kuusi kertaa vähemmän kuin autolla ajaminen

KESKIVIIKKO 2.11.2016 11:03

Brittimotoristit taistelevat Lontoossa uutta moottoripyörien saastemaksua vastaan

MAANANTAI 28.12.2015 10:37

Tällaisia etuja moottoripyöräily tarjoaa autoiluun verrattuna - katso hauska animaatio

TIISTAI 9.12.2014 20:44

Poliisi: ihmisiä pitää rohkaista ajamaan enemmän moottoripyörillä