Suzuki-jälleenmyyjien tilaisuudessa Kreikassa jaettiin tietoa, jossa kerrottiin että Suzukilta tulee uusi GSX-700 T -malli. Sen voimanlähteenä olisi 700 cm3 XE7 kaksisylinterinen moottori, jossa on muuttuvalla geometrialla varustettu turbo. Moottori esiteltiin Suzuki Recursion -konseptin näytteilletuonnin yhteydessä ensi kerran jo 2013. Silloin moottori oli kuitenkin 600-kuutioinen.

Vaikuttaa siltä, että mallin yhteydessä käytetään myös mallinimeä "Recursion", sillä Suzuki rekisteröi sen kaksi vuotta sitten käyttöön sekä Euroopassa että USA:ssa.

Olen ihmetellyt mallinimeä Recursion, sillä suoraan suomennettuna se tarkoittaa toistoa, uusintaa tai matemaattista rekursio-termiä. Viimemainittu tarkoittaa matemaattista keinoa määritellä funktioita niin, että funktion arvo tietyssä pisteessä riippuu funktion arvosta edellisessä pisteessä.

Rekursio-käsitettä käytetään myös ohjelmoinnissa, missä sen toiminta perustuu siihen, että aliohjelma tai funktio kutsuu itseään uudestaan tiettyjen ehtojen perusteella. Näin on mahdollista toteuttaa monimutkaisia asioita vähällä määrällä koodia. Latinan kielen sana recurrere, joka tarkoittaa palaamista, kuvaa myös hyvin rekursion ajatusta, sillä ohjelman suoritus palaa aina lopulta uuden kierroksen aloittaneisiin risteyskohtiin, kerrotaan Ohjelmointiputkassa.

Recursion mallinimenä saattaa siten tarkoittaa pakokaasujen sisältämän energian hyödyntämistä. Tai sitten kyseessä on Lost in translation -tyyppinen asia.

Asiasta kertoi Acidmoto

Aiheesta aiemmin: Suzukin Recursion turbomalli askeleen lähempänä toteutumista?

Turboahdettu Suzuki 600 cc Recursion -konsepti.

Turboahdettu Suzuki 600 cc Recursion -konsepti.