Eniten keskustelua herätti hallituksen kaavailema moottoripyörien ajoneuvovero. Eduskunnan liikennejaoston puheenjohtaja Markku Eestilä (kok) totesi verosta, ettei oikein ymmärrä sitä.

– Minusta valtiovarainministeriön virkamiesten pitää kyetä osoittamaan SMOTO:n selvityksensä perusteella esittämä väittämä veron negatiivisesta vaikutuksesta vääräksi, mikäli vero aiotaan toteuttaa, Eestilä totesi.

Huonoa verosuunnittelua

SMOTO:n erikoisasiantuntija Aki Lumiaho kokosi loppupuheenvuorossaan paneelin tulokseksi verojen osalta sen, että veron laadintavaiheessa sen laajempia vaikutuksia tai seurauksia ei ole pohdittu lainkaan.

Ongelmaksi koettiin myös se, että verotus ei kohdistu liikenteeseen vaan omistamiseen, mikä kohtelee moottoripyöriä eriarvoisesti muihin ajoneuvolajeihin verrattuna. Vaikuttaa siltä, että verosta on tulossa niin tiukka, että ajoneuvon rekisteristä poistaminen ei riitä, vaan se pitää hävittää ja siitä olla todistus, ennen kuin verosta voi vapautua.

Erityisenä ongelmana parlamentti piti sitä, että veron seurauksena ihmisillä ei ole varaa uusia pyöriään, vaan he tekevät matkaa vanhalla kalustolla, jolloin he eivät pääse osallisiksi uusista teknisistä turvallisuusratkaisuista, kuten ABS-jarruista ja luistonestosta yms.

Katsastus tarpeeton - koulutus ja tutkimus tärkeitä

Muilta osin parlamentti totesi, että moottoripyörät on jo suurelta osin hyväksytty osaksi liikennejärjestelmää, mutta kohtaajien asenne ja käyttäytyminen saattaa vaihdella sen osalta, miten motoristia kohdellaan liikenteessä.

Koulutus todettiin monelta osin tärkeäksi: kortti on lupa ajaa, mutta ajamisen osaaminen kertyy vuosien ja koulutuksiin osallistumisen myötä.

Panelistit totesivat yksimielisesti, että moottoripyörien katsastusta ei tarvita. Monipuolinen lähestymistapa ja kuljettajien kouluttaminen sekä motoristiystävällisten teiden rakentaminen ovat tehokkaampia tapoja parantaa moottoripyöräilyn turvallisuutta.

Tutkimustietoa kaivataan rajusti lisää. Naturalistinen tutkimus voisi olla vertailuryhmineen hyvä keino selvittää, miten koulutus vaikuttaa ajoturvallisuuteen.

Motoparlamentti koostui Suomen Motoristit ry:n asiantuntijoiden osallistujille pitämästä luento-osuudesta sekä parlamenttiin kutsuttujen asiantuntijajäsenten kolmesta erillisestä paneelista. 

Motoparlamentti on vuosittainen tapahtuma, jonka järjestäjänä toimii Suomen Motoristit ry, SMOTO. Sen tarkoituksena on saada alan toimijat ja viranomaiset sekä poliitikot saman pöydän ääreen keskustelemaan.

Aiheesta aiemmin sivuillamme:

Suomen Motoristit ry teki selvityksen aiotun mp-ajoneuvoveron vaikutuksista - lohdutonta luettavaa

Suomen Motoristit selvitti: kaavailtu moottoripyörien vero voi viedä satoja työpaikkoja

Suomen Motoristeilta ehdoton ei moottoripyörien ajoneuvoverolle - ajaa koko alan kurimukseen

MMAF: "Hallituksen verolinjaus ruoskii moottoripyörätoimialaa ja pieksee harrastajia"