Tämänkertaisen tutkimuksen nimi on Human Factors, "Allocating Attention to Detect Motorcycles: The Role of Inattentional Blindness." Eli vapaasti suomennettuna: Inhimilliset tekijät, "Tarkkaavaisuuden jakaminen moottoripyörien havaitsemiseksi: tarkkaamattomuuden aiheuttaman sokeuden rooli."

Tutkimuksen mukaan moottoripyöräonnettomuuksien poikkeuksellisen korkea määrä saattaa linkittyä tapaan, miten ihmisen aivot prosessoivat - tai epäonnistuvat prosessoidessaan - tietoa. Tutkimuksessa perehdytään tarkkaamattomuuden (tai huomion jakamisen) aiheuttamaan sokeuteen, tai henkilön epäonnistumiseen nähdä odottamattomia kohteita näkökentässään, mikä saattaa selittää sen, että "katsoo-mutta-ei-näe"-tyyppiset (KMEN) onnettomuudet ovat yleisin mp-onnettomuuksien tyyppi silloin, kun mukana on myös toinen osapuoli.

Inhimillisten tekijöiden ja ergonomian tutkijat Kristen Pammer, Stephanie Sabadas ja Stephanie Lentern ovat sitä mieltä, että tämäntyyppiset onnettomuudet ovat erityisen ongelmallisia siksi, että hyvistä sääolosuhteista huolimatta ja muiden huomiota hajauttavien ja häiritsevien tekijöiden puuttuessa kuljettajat katsovat suoraan moottoripyörän suuntaan - ja joissain tapauksissa katsovat suoraan moottoripyörää - mutta silti ajavat sen eteen.

Pammer toimii psykologian pofessorina Australian kansallisessa yliopistossa ja toteaa: "Kun ajamme, tarjolla on valtava määrä aistitietoa, joiden kanssa aivojemme pitää selvitä. Emme voi osallistua kaikkeen, koska tämä kuluttaisi valtavan määrän kognitiivisia resurssejamme ja ottaisi liikaa aikaa. Niinpä aivojemme pitää päättää, mikä informaatio on tärkeintä. KMEN-tyyppisten onnettomuuksien iso määrä vihjaa meille linkistä siihen, miten aivot suodattavat pois tietoa."

Tutkijat rekrytoivat 56 aikuista ja pyysivät heitä tutkimaan sarjan valokuvia, joissa oli kuvattuna rutiininomaisia ajotilanteita otettuna kuljettajan perspektiivistä. Vastaajien piti päätellä, edustiko kuvan tilanne turvallista vai turvatonta ajoympäristöä. Viimeiseen kuvaan tutkijat manipuloivat mukaan odottamattoman objektin, joko moottoripyörän tai taksin ja kysyivät osallistujilta, huomasivatko nämä kumpaakaan kohdetta.

Vaikka 48 % vastaajista totesi, etteivät he huomanneet lisäobjektia, oli paljon todennäköisempää, että he eivät huomanneet moottoripyörää (65 %) kuin taksia (31%). 

Moottoripyörätietoisuutta kaivataan

Lisätodistetta sille, että kyseessä oli tarkaamattomuussokeus voitiin todeta, kun ennen koetta järjestetyn kyselyn tulokset paljastettiin. Sen tarkoituksena oli mitata osanottajien yleistä havainnointikykyä kuvissa olevien jokaisen ajoneuvolajin suhteen. Vaikka he uskoivat, että moottoripyörä oli yhtä todennäköisesti tiellä kuin taksikin, he olivat sitä mieltä, että olisi paljon epätodennäköisempää huomata moottoripyörää.

Pammer ja hänen kanssatutkijansa uskovat, että heidän tutkimuksensa osoittaa, miten tärkeää on rohkaista autonkuljettajia olemaan enemmän moottoripyörätietoisia. Harjoitusohjelmia tarvittaisiin kaikille noviisikuljettajille.

– Moottoripyörät vaikuttavat olevan hyvin alhaisella sijalla aivojen prioritettilistalla, kun se suodattavat tietoa, Pammer lisää. – Laittamalla moottoripyöräiljät korkeammalle aivojen "tutkaan", autoilijat toivottavasti huomaavat ne paremmin. Sillä aikaa meidän pitää olla valppaampia, aktiivisempia ja tietoisempia, kun ajamme.

Asiasta kertoi Phys.org-sivusto

Aiheesta aiemmin:

Tuore tutkimus vahvistaa: motoristien näkymättömyys johtuu harvinaisuudesta

Miksi emme näe moottoripyöräilijää tiellä?

Autoilijat koulutettava huomioimaan moottoripyörät

Kahdeksan asiaa, mitkä jokaisen autoilijan pitäisi tietää moottoripyöräilystä